Extender en basisoliën 2018-09-15T20:47:43+00:00

Extender en basisoliën

Rubber proces oliën (RPO’s) zijn speciale producten, die gebruikt worden bij de verwerking en fabricage van rubber mengsels. Zij worden geproduceerd in geselecteerde raffinaderijen, die beschikken over specifieke productiefaciliteiten voor het verkrijgen van paraffinische oliën en bewerkte aromatische oliën.
ENI is, dankzij haar raffinaderij in Livorno (It), één van de belangrijkste rubber proces oliën producenten in Europa. Geselecteerde, hoog aromatische ruwe aardolie en andere speciale grondstoffen worden in speciale installatie verwerkt om procesoliën van hoge kwaliteit te produceren, geschikt voor de fabricage van rubberproducten. Gedurende de afgelopen jaren zijn in de productie-units van de Livorno raffinaderij verbeteringen en moderniseringen doorgevoerd om de kwaliteit en kwantiteit van deze speciale producten te verbeteren en daarmee te voorzien in veilige procesoliën, die het productenportfolio van ENI verder completeren en opwaarderen.

Procesoliën kunnen een verschillende rol spelen afhankelijk van de toepassing gedurende de productiecyclus van elastomeren en rubbers:

 • Proces ondersteunend, waar zij de oplossing en vermenging van rubber met andere componenten (pigmenten, toevoegingen, roet, e.d.) mogelijk maken;
 • “Extender” olie, waar zij het versnijden van rubber verbeteren zonder de fysische eigenschappen te veranderen en de kosten van het rubbermengsel verminderen.

ENI heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van verbeterde procesoliën ter ondersteuning van de rubber- en bandenindustrie. Voor welke behoefte of toepassing dan ook kan door ENI de beste oplossing geleverd woorden dankzij de volledige reeks van procesoliën, zoals:

 • Paraffinische oliën: geschikt voor de productie van licht gekleurde rubbers, waar kleur- en een hoge oxidatie-stabiliteit worden vereist
 • Veilige aromatische oliën: geschikt als “extender” olie bij de productie van rubbers en fabricage voor banden en andere rubberproducten.

ENI rubber procesoliën bieden de hoogste karakteristieken en prestaties:

 • Hoge stabiliteit met een relatief hoge ongevoeligheid voor verhardingsmiddelen
 • Opvallende compatibiliteit met rubber en rubber mengsels. De graad van compatibiliteit speelt een centrale rol in het bijstellen en controleren van olie migratie en kristallisatie en helpt daarmee het exsudatie-fenomeen (zweten) te minimaliseren/voorkomen zonder de karakteristieken of kleur van het mengsel te veranderen
 • Laag vluchtigheid, zowel gedurende de hoge temperatuur productiefase als tijdens opslag van het eindproduct
 • Passend viscositeits- en plasticiteitsgedrag om vermenging en oplossing van vulstoffen en de bewerkbaarheid van elastomeren mogelijk te maken.

Basis olie

Basisoliën vertegenwoordigen het voornaamste component van smeermiddelen. Het eindproduct kan 70% tot 99% basisolie bevatten. De kwaliteit van basisoliën is nauw verbonden met het type ruwe olie en met het gebruikte proces. De basisoliën kunnen van verschillende aard zijn:

 • Mineralen: mix van koolwaterstoffen, verkregen uit ruwe olie door een conventioneel raffinageproces of door een standaard hydrogenerings werkwijze. Producten van een andere viscositeit binnen het destillatie proces  worden “cuts” genoemd. Het aantal “cuts” en de relatieve viscositeit eigenschappen zijn afhankelijk van de fabrikant en het type proces. De volgende oliën worden normaliter geproduceerd: een zeer vloeibare stock (SN 80 ÷ 100 of spindel) / een vloeibare stock (SN 125 ÷ 170 meestal 150) / een medium stock (SN 350 ÷ 600) / een BrightStock (BS 150 ÷ 200)
 • Niet-conventionele basisoliën: destillaten verkregen uit aardolie voorraad door algemene raffinage en chemische / fysische nabehandeling (HC methode)
 • Synthetische basisoliën: alle basis types verkregen door middel van synthetische processen. Verkregen door middel van oligomerisatie en hydrogenering van alkenen, deze zijn van een hogere kwaliteit dan HC producte
Klik hier voor de brochure