Laboservice & Innovatie 2018-11-08T16:54:01+00:00

INNOVATIE

Wij begrijpen uw behoeften !!

Onze wereldberoemde onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling is altijd met innovatie bezig om de volgende generatie topprodukten voor de gasmotoren van vandaag en de toekomst te ontwikkelen.

Onze inzet voor klantenzorg blijkt bovendien uit de meerwaarde leverende diensten en infrastructuur, ontwikkeld door continue samenwerking met vooraanstaande gasmotor OEM´s en onderhoudsmonteurs.

We zijn enorm trots op onze relatie met onze klanten en zijn altijd beschikbaar om deskundig technische ondersteuning te bieden waar nodig.

Ons team van experts heeft een uitgebreide kennis van smeermiddelen en de toepassing ervan, zodat we steeds de perfecte smeerolie voor de behoeften van onze klanten kunnen aanbevelen.

MONSTERANALYSE-SERVICE

De meest efficiënte en minst kostbare controletechniek is de analyse van het smeermiddel van een motor.

Helaas wordt hieraan niet steeds voldoende aandacht besteed en wordt motorolie niet als een essentiële component gezien die ook aan controle onderhevig is.

Het is van wezenlijk belang dat smeermiddelen voor gasmotoren worden gecontroleerd ten aanzien van hun specifieke bedrijfsomstandigheden en de gebruikte gasbrandstof.

Het is bovendien belangrijk dat de operators de resultaten van olieanalyses snel kunnen interpreteren en de aanbevelingen oor hun specifieke toepassing ter harte nemen.

Daarom biedt Morris Lubricants een op maat gemaakte monsterkit en web-based monsterinterpretatieservice om operators de mogeklijheid te bieden om individuele motoren te monitoren en de verversingsintervallen in kaart te brengen, zodanig dat schadelijke bijprodukten van ontbranding niet leiden tot vroegtijdige slijtage of schade aan de motor.

Monsterkit bestaat uit:

  • 10 Monsterflesjes met lables voor elke afzonderlijk geteste utrusting.
  • Rapportage hierover in PDF formaat.

ENDOSCOPISCHE INSPECTIE

Door middel van endoscopische inspectie zijn we ins staat de inwendige toestand van uw gasmotoren te controleren op afzettingen (deposits) en abnormale slijtage (scoring).

Deze service wordt aangeboden aan onze klanten en uitgevoerd door ex MWM chief engineer, de Heer Ian Fryer.

De digitale beelden en onze interpretaties en vaststellingen worden ter beschikking gesteld aan onze klanten en dragen bij tot pro-actief voorkomen van storingen en bijsturen van onderhoudswerkzaamheden.